Asbestanalyse

De analyse wordt in eigen erkend lab uitgevoerd met een polarisatiemicroscoop en dispersiekleuring (Mc Crone).
Het analyseresultaat bevat de volgende elementen:

 • aan- of afwezigheid van asbest;
 • de asbestsoort: de wetgever maakt een onderscheid tussen serpentijnen (chrysotiel) en amfibolen (amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthofylliet, tremoliet);
 • de mate van gebondenheid: vrijwel ongebonden (b.v. spuitasbest), zwak gebonden of ingebed in een harde matrix zoals cement.

Asper is erkend door de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

asbestanalyse - labo

Kostprijs asbestanalyse

De kostprijzen (inclusief 21% BTW) voor de analyse van de materiaalmonsters zijn:

 • Eén staal: € 66,55
 • Tussen twee en vijf stalen: € 54,45/staal
 • Meer dan vijf stalen: € 48,40/staal

Indien er dus drie stalen geanalyseerd dienen te worden, bedraagt de totale kostprijs 163,35 euro.
Deze kostprijs omvat de analyse van de materiaalmonsters en rapportage in de vorm van een analyseverslag.

Staalname door Asper

Indien u de staalname liever overlaat aan onze deskundigen, staan wij te uwer beschikking.
U kunt contact opnemen via dit formulier.

Staalname door de klant

U neemt zelf stalen van de verdachte materialen. Deze stalen kunnen per post worden opgestuurd of worden binnengebracht in ons kantoor. Zorg ervoor dat u zichzelf tijdens de staalname voldoende beschermt tegen vrijgave van asbestvezels, bijvoorbeeld door het dragen van een mondmasker met P3-filter. Zorg er ook voor dat er geen vezels vrijkomen tijdens de staalname.

Bij het aanleveren van de stalen is het van belang dat deze voldoende verpakt worden, bijvoorbeeld tweemaal in een plastic zakje dat telkens zorgvuldig is dichtgekleefd. Elk te analyseren staal wordt hierbij afzonderlijk verpakt en eenduidig gemerkt.

Ongeveer 2 à 5 cm² van het materiaal volstaat. Te grote (en te zware stalen) leiden tot een belangrijke meerkost (stortkost).

U kan de stalen per post verzenden aan ASPER BV,
Watermolendreef 176, 9100 Sint-Niklaas.

Gelieve een begeleidende brief te voorzien met de volgende informatie:

 • Locatie (adres) en datum van de staalname
 • Naam, adres, BTW-nummer, telefoonnummer, e-mailadres van de opdrachtgever

Nadat we de stalen hebben ontvangen, zullen we een factuur opmaken voor deze dienstverlening. Voor de prijzen zie kostprijs asbestanalyse. Van zodra we uw betaling ontvangen, wordt de analyse opgestart. Het analyseverslag wordt u bezorgd uiterlijk binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

De fundamenten waarop
Asper is gebouwd:

 • Onafhankelijkheid
 • Klantgerichte flexibiliteit
 • Rentabiliteit
 • Duurzaamheid

Meer over Asper, kan je terugvinden onder de rubriek “Over ons” of door op de knop hieronder te drukken.

OVER ONS