Schadegevallen

Wat te doen met schadegevallen

Wat is een schadegeval?

Een schadegeval is een onvoorziene gebeurtenis die tot bodemverontreiniging leidt. Bijvoorbeeld het lek slaan of een overvulling van een stookolietank, een brand…

We kunnen u helpen bij:

  • het opvolgen van de maatregelen die nodig zijn
  • het begeleiden van de bodemsaneringswerken
  • de opmaak van het eindevaluatierapport

Bij schadegevallen is een snelle interventie van groot belang: kijk de regelgeving na op de website van de OVAM.

Indien u nog bijkomende vragen heeft, meer info wenst of een offerte wil laten opstellen, aarzel niet om ons te contacteren.

De fundamenten waarop
Asper is gebouwd:

  • Onafhankelijkheid
  • Klantgerichte flexibiliteit
  • Rentabiliteit
  • Duurzaamheid

Meer over Asper, kan je terugvinden onder de rubriek “Over ons” of door op de knop hieronder te drukken.

OVER ONS