Grondverzet

Technische verslagen bij grondverzet

Wat is grondverzet?

Grondverzet is het uitgraven, vervoeren en terug aanvullen van uitgegraven bodem. Afhankelijk van de uit te voeren grondwerken kan de aannemer de uitgegraven bodem ter plekke hergebruiken of deze afvoeren.
Om na te gaan welke nabestemmingen er mogelijk zijn voor de afgegraven bodem, onderzoeken wij voor u de milieuhygiënische kwaliteit ervan. Hiervoor moeten we bodemstalen nemen en deze laten analyseren.
Op basis van de resultaten van deze analyses maken wij voor u een technisch verslag op, hierin staat hoe de uitgegraven grond hergebruikt kan worden. Daarna kunnen wij voor u het technisch verslag indienen bij de bodembeheersorganisatie.

Wanneer is er een technisch verslag nodig?

Niet voor elke ontgraving is er een technisch verslag nodig. Als u een ontgraving wil uitvoeren van minder dan 250m3 op een niet verdachte grond is er geen technisch verslag nodig.

Er is wel en technisch verslag nodig voor:

  • een ontgraving van meer dan 250m3,
  • een ontgraving van minder dan 250m3 op een verdachte grond.

Een verdachte grond is bijvoorbeeld een ontgravingszone waar er een stookolietank aanwezig is (of was).

Indien u nog bijkomende vragen heeft, meer info wenst of een offerte wil laten opstellen, aarzel niet om ons te contacteren.
Meer informatie over:

grondverzet

De fundamenten waarop
Asper is gebouwd:

  • Onafhankelijkheid
  • Klantgerichte flexibiliteit
  • Rentabiliteit
  • Duurzaamheid

Meer over Asper, kan je terugvinden onder de rubriek “Over ons” of door op de knop hieronder te drukken.

OVER ONS