Sloopopvolgingsplan

Het sloopopvolgingsplan (SOP) wordt opgemaakt in het kader van de afbraak of renovatie van gebouwen.
Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 betreffende de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

  • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
  • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
  • infrastructuurwerken groter dan 250 m³

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning en maakt deel uit van:

  • het vergunningsaanvraagdossier
  • de aanbestedingsdocumenten
  • de prijsvraag
  • de contractuele documenten
sloopopvolgingsplan
sloopopvolgingsplan

Het sloopopvolgingsplan heeft als doel om een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande sloopwerken alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop.

Het sloopopvolgingsplan dient opgemaakt te worden volgens de standaardprocedure. Voor bouwvolumes kleiner dan 1.000 m³ kan de eenvoudige procedure gevolgd worden, waarbij enkel de gevaarlijke afvalstoffen, in het bijzonder asbesthoudende toepassingen, worden opgelijst.

Sinds 2011 is het eenheidsreglement in Vlaanderen van kracht. Dit is het beheersysteem die de kwaliteit en de traceerbaarheid van gerecycleerde granulaten garandeert om zo hergebruik ervan te stimuleren. Door de komst van de erkende sloopbeheersorganisatie Tracimat vzw wijzigt vanaf 24 augustus 2018 de acceptatieprocedure voor de brekers volgens de bepalingen in het eenheidsreglement. Er dient vanaf die datum onderscheid gemaakt te worden tussen puin met een laag milieurisicoprofiel en puin met een hoog milieurisicoprofiel (LMRP vs HMRP).

Door het opstellen van een sloopopvolgingsplan en dit in te dienen bij een sloopbeheersorganisatie, kan het vrijkomende puin als LMRP aangeboden worden bij de breker voor verwerking tegen de huidige prijs. Er wordt verwacht dat de verwerkingsprijs voor puin met HMRP significant zal verhogen.

Asper is bij de sloopbeheersorganisatie Tracimat aangesloten als deskundige inzake bouwwerken én infrastructuur.

De fundamenten waarop
Asper is gebouwd:

 • Onafhankelijkheid
 • Klantgerichte flexibiliteit
 • Rentabiliteit
 • Duurzaamheid

Meer over Asper, kan je terugvinden onder de rubriek “Over ons” of door op de knop hieronder te drukken.

OVER ONS